Eerste activiteitenmiddag van Stichting Zorg om het Dorp Boerdonk een groot succes

1 februari 2023

Afgelopen week is gestart met de maandelijkse activiteitenmiddag in Den Hazenpot. Er waren maar liefst 26 personen aanwezig. Dat maakte de eerste bijeenkomst tot een groot succes. Op deze middag werden diverse spellen gespeeld waaronder Skip Bo, Keezen, sjoelen en Rummicub. Daarnaast werd er gerikt en werd het kaartspel tachtigen gespeeld.

Omdat de spellenmiddag een groot succes was, gaan we daar voorlopig mee door. Bij de aanwezigen werden ideeen opgedaan voor een andere invulling van deze middag. Er kwamen diverse ideeen naar voren waarmee we als organisatie aan de slag gaan. U hoort van ons als meer bekend is.

De eerst volgende activiteitenmiddag zou op maandag 27 februari plaats vinden. Omdat op deze middag een activiteit van de Zonnebloem is, wordt de activiteitenmiddag van Zorg om het Dorp verzet naar maandag 13 februari. 

Dus noteer maandag 13 februari op uw kalender! We starten om 14.00 uur, aansluitend aan het eetpunt. Voor leuke spellen wordt gezorgd. Wilt u liever kaarten, dat kan ook. Afhankelijk van het aantal deelnemers, worden diverse activiteiten opgestart. 

De middag duurt tot ca. 16.00-16.30 uur. 

U kunt op deze middag zo binnenlopen. Ook om alleen een kopje koffie te drinken en een praatje te maken.
Heeft u nog ideeën voor deze maandelijkse middagen dan horen wij dit graag. U kunt dit aangeven bij een van onze bestuursleden of via zorgomhetdorpboerdonk@gmail.com.
 

Graag tot ziens op 13 februari.

Namens stichting Zorg om het Dorp Boerdonk

Jolanda Pepers, Ria van Zoeren en Annemarie van den Tillaar

Last modified: 1 februari 2023

Comments are closed.