N279 Vooraankondiging onderhoudswerkzaamheden oktober/november 2023

1 juli 2023

De provincie Noord-Brabant voert dit najaar (2023) onderhoudswerkzaamheden uit aan delen van de N279 tussen Veghel en Asten. In overleg met gemeente Meierijstad willen u, als weggebruiker en direct betrokken partij, alvast op de hoogte stellen van met name de beoogde wegafsluitingen en omleidingsroutes. In de onderstaande brief leest u daarom wat het onderhoud aan de N279 voor u betekent.

Last modified: 1 juli 2023

Comments are closed.