Coöperatie Boerdonk Buitengewoon

De Coöperatie Boerdonk Buitengewoon heeft als doel het ondersteunen, bevorderen, borgen en verbeteren van voorzieningen ten behoeve van de leefbaarheid in Boerdonk voor haar inwoners. De coöperatie streeft er naar een zo groot mogelijke groep inwoners te betrekken bij hun plannen. Inwoners kunnen lid worden om zo mee te denken over de toekomst van Boerdonk. Om projecten te realiseren kan de coöperatie er voor kiezen om certificaten uit te geven om zodoende geld op te halen.

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering zijn middels stemming prioriteiten bepaald waar de coöperatie mee aan de slag is gegaan. Er zijn drie werkgroepen gevormd:

  • Werkgroep bouwen/Korstenhof II
  • Werkgroep kinderdagverblijf/kinderopvang
  • Werkgroep centrumplan

Daarnaast richt de coöperatie zich op nieuwe initiatieven. Hierbij valt te denken aan een nieuwe bewonersbijeenkomst, voorzittersoverleg en ondernemerscafé.

VoorzitterAntoon Donkers
PenningmeesterFunctie vacant
SecretarisInge van der Aa
BestuursledenCarlijn van den Tillaar
Roy Huijbers
Willem van Veghel
Edwin van Houtum
PostadresVeerstraat 27
5469 PX Boerdonk
Telefoonnummer06 – 148 527 66
E-mailadres:info@boerdonkbuitengewoon.nl
Websitehttp://www.boerdonkbuitengewoon.nl