Stichting Cornelius van Boerdonk

De stichting is op initiatief van de Dorpsraad opgericht in 2011. De stichting heeft als doel: het beheer en instandhouding van de omgeving van het gemeenschapshuis in Boerdonk. Daarbij behoren ‘t Weike, de jeu de boules banen, de Corneliuskapel met dierenverblijf “het Knilleshöfke” en dierenweide, de kloostertuin en het Oorlogsmonument aan de Bosscheweg. Verder ondersteunen en faciliteren we de ijsbaan.

Activiteiten

  • 4 mei: viering Dodenherdenking, samen met groep 8 van de basisschool
  • Samen met de Dorpscommissie van het ZLTO organiseren wij in september de Oogstdankviering met een Openluchtmis.
  • Elke vijf jaar organiseren we een expositie van lokale exposanten.
  • In de kerstperiode wordt er een grote kerstboom met verlichting geplaatst op ‘t Weike.
ContactpersoonRini Weijers
Telefoonnummer06 – 36 21 56 88
E-mailadresriniweijers@hotmail.com