Stichting Dorpsraad Boerdonk

Stichting Dorpsraad Boerdonk is opgericht in 1995 om de algemene belangen van de inwoners te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden en te verbeteren. De dorpsraad is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners van Boerdonk. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van de dorpsraad zijn: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van Boerdonk.

Vanuit de dorpsraad zijn een aantal werkgroepen geïnitieerd die inmiddels als stichting volledig zelfstandig functioneren, zoals Stichting Zorg om het Dorp en Stichting Cornelius van Boerdonk. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen die rechtstreeks gelieerd zijn aan de dorpsraad of in goed overleg zelfstandig te werk gaan. Hierbij valt te denken aan de PR werkgroep, werkgroep dodenherdenking en de werkgroep Boerdonk Kermis.

Ook organiseert de dorpsraad een jaarlijkse wijkschouw en wordt er samen met vrijwilligers opgeruimd tijdens de Landelijke Opschoondag. Ten slotte draagt de dorpsraad jaarlijks kandidaten aan die voor een koninklijke onderscheiding in aanmerking komen.

Gemeente Meierijstad heeft voor alle dorpen en wijken een vaste contactwethouder en buurtadviseur aangewezen. Voor Boerdonk zijn dit respectievelijk Rik Compagne en Nadina Hamzic.

Elke derde maandag van de maand vergadert de dorpsraad in gemeenschapshuis Den Hazenpot. Het eerste half uur kan vrijblijvend gebruik worden gemaakt van het inloopspreekuur. De samenvattingen van de dorpsraadvergaderingen zijn terug te vinden op Boerdonk.nl. Het streven is om 1 keer per jaar een openbare vergadering te organiseren met op de agenda actuele onderwerpen.

VoorzitterWillem van Veghel
PenningmeesterPieter Swinkels
SecretarisArabella van de Valk
LedenHelmi van Asseldonk – van Rooij
Theo Vilier
Functie vacant
PostadresPrinsenkamp 10
5469 PV Boerdonk
Telefoonnummer0492 – 464 001
E-mail dorpsraad:dorpsraad@boerdonk.nl
Website:https://www.boerdonk.nl
E-mail website:beheer@boerdonk.nl