Notulen Dorpsraad

De notulen van de vergaderingen zijn hier te downloaden.

Notulen openbare dorpsraadvergadering 25 april 2022

Notulen dorpsraadvergadering 17 mei 2022