Stichting Zorg om het Dorp

Doel van de organisatie: zorg dragen voor het vergroten van de leefbaarheid van Boerdonk op het gebied van zorg en welzijn. De stichting is opgericht in 2003 en heeft sinds die tijd al veel voorzieningen gerealiseerd.

Activiteiten en voorzieningen die door Stichting Zorg om het Dorp worden georganiseerd en mede uitgevoerd.

 • Gezamenlijk eten
  Maandagmiddag van 12.30 uur tot ca. 13.30 uur en maandelijks op de derde donderdagavond van 17.30 uur tot ca. 19.30 uur
  Opgeven hiervoor kan bij Cor en Annie Biemans tel: 06-30660222
 • Bibliotheekpunt
  Maandag van 9.30 uur tot 10.30 uur, Donderdag van 13.30 tot 15.00 uur en 18.00 tot 19.00 uur in het Leeshuukske in Den Hazenpot.
 • Het onderonsje
  Bijpraten over diverse onderwerpen waarbij regelmatig gastsprekers worden uitgenodigd.
  Iedere eerste maandag van de maand om half 11 in Den Hazenpot, uitgezonderd juli en augustus.
 • Uitleenpunt van medische hulpmiddelen
  Loopkrukken, rolstoel of rollator, postoel of urinaal. Te lenen tijdens openingstijden van Den Hazenpot bij beheerder Bart van Schijndel.
 • Duofiets
  Deze is te reserveren tijdens werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur bij Den Hazenpot (0492-465530) en in het weekend en ’s avonds bij Gerard van Kol (06-19460594).
  De gebruik van de duofiets is gratis.
 • Vervoer met de dorpsauto
  Met de dorpsauto kan men dagelijks tot 22.30 uur thuis opgehaald worden en ook weer thuis gebracht worden. Bij elke rit geldt een wachttijd van 1 uur waardoor men bv. de boodschappen kan doen.
  Aanmelden van ritten bij Toos van de Wetering: 06-12126625 Tarieven op te vragen bij het reserveren van een rit.
 • Computerlessen
  Één of twee keer per jaar wordt geïnformeerd of er behoefte is aan een computercursus. Naar aanleiding daarvan wordt een cursus samengesteld. Zorg om het dorp heeft zich aangesloten bij SeniorWeb als zijnde een leercentrum.
  Info is verkrijgbaar bij Jolanda Pepers (06-47990557)
 • Koken voor mannen
  Mannen wegwijs maken in de keuken en samen lekker koken. Dit alles onder leiding van meesterkok Gert Bouw. Dit kan op 4 avonden in het voor- en najaar.
  Aanmelden of info kan bij Gert Bouw (06-26608784)
 • Geven van gratis reanimatie en AED-lessen
  Reanimatieles verzorgd door een gecertificeerd trainer in de avonduren van 20.00 uur tot 22.00 uur, in Den Hazenpot. De training wordt elke 2 jaar herhaald waarvoor u automatisch wordt uitgenodigd.
  Aanmelden kan bij Annemarie van den Tillaar (06-14310311)
 • Vakantieprogramma voor senioren
  In de vakantie worden voor 60-plussers een 5-tal activiteiten of uitstapjes georganiseerd verspreid over de weken in de schoolvakantie, als Den Hazenpot gesloten is. Het vakantieprogramma wordt bekend gemaakt d.m.v. een folder.
 • Ouderenadviseur
  Voor vragen over Zorg en Welzijn kan men terecht bij de ouderenadviseur, Cor Biemans (06-30660222)
 • Dementie Vriendelijk Boerdonk
  Middels thema avonden en een folderrek in Den Hazenpot vraagt Zorg om het Dorp om meer aandacht voor dementie. Ook binnen onze gemeenschap een belangrijk thema.

Regeling klachten en ongewenst gedrag
Stichting Zorg om het Dorp Boerdonk

Stichting Zorg om het dorp Boerdonk wil garant staan voor een sociaal beleid welke een klimaat schept waarin vrijwilligers, bestuursleden en deelnemers, aan diverse activiteiten elkaars integriteit respecteren en waarin het veilig, vertrouwd en prettig werken is.

Stichting Zorg om het Dorp heeft een regeling opgenomen in haar statuten en wil
daarmee een veilig klimaat garanderen. Heeft u een klacht of signaleert u ongewenst gedrag
dan kunt u een bestuurslid van onze stichting benaderen.

VoorzitterAd van Overdijk
Penningmeester en secretarisAnnemarie van den Tillaar
BestuursledenRia van Zoeren
Jolanda Pepers
Alda Jeurissen
PostadresAkkerweg 5
5469 PR Boerdonk
Annemarie van den Tillaar
Telefoonnummer:06 – 14 31 03 11
E-mailadres:zorgomhetdorpboerdonk@gmail.com

Bescheiden ANBI